บริษัท ดีดี เทค ซัพพลาย จำกัด (DeeDee Tech Supply Limitted)
บริษัท ดีดี เทค เทรดดิ้ง จำกัด (DeeDee Tech Trading Co., Ltd.)

60/41 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (66) 2-1531322-23
แฟ็กซ์ : (66) 2-1531323 ต่อ 102

คุณมยุรีย์ อภิสิริเดช

Executive Director

mayuree@ddts.co.th

คุณกมลพันธ์ วงศ์วัฒนาธีระกุล

มือถือ (66) 064-294-4928, (66) 063-428-9662
kamolphan.w@gmail.com
kamolphan@ddts.co.th

คุณชัชวาลย์ วงศ์วัฒนาธีระกุล

Sale Engineer
มือถือ (66) 094-746-4246 (DTAC)
chatchawal.ddtt@gmail.com
chatchawal@ddts.co.th

คุณวิชียร  แสนสุทธ

Technical Supervisor
มือถือ (66) 085-989-7565
wichian@ddts.com.th