ติดตั้งชุดบิ้วท์อินครัว อาคาร JC KEVIN สาทร ชั้น 33 และ 34 จำนวน 16 ห้อง