ส่งงมอบสินค้าและบริการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศซัมซุง ทั้งสองตึก รวม 180 ยูนิต