บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้ง Digital Door Lock ยี่ห้อ MAZI

รุ่น H-5100, รุ่น H-7290 และ รุ่น H-7200 ให้กับโครงการ The Unique CDC ทั้ง 2 อาคาร

เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560